homecursusteammateriaallinksperscontact

> > links

 Links 

Wij verklaren uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de totstandbrenging van de link de linkpagina's geen illegale inhoud bevatten. Wij hebben op geen enkele wijze invloed op de actuele en toekomstige wijze van presentatie en de inhoud van de linkpagina's. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de gehele inhoud van alle links, die na het aanmaken van de link zijn veranderd. Deze bepaling geldt voor alle links en verwijzingen, die aan de eigen Internetsite zijn gekoppeld, evenals voor de bijdragen van derden aan de tot stand gebrachte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten.

Voor een illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik en niet-gebruik van aldus aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina, waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk en niet degene, die slechts door middel van een link naar de desbetreffende pagina verwijst.

> De voornaamste subsidiegever

Dit project wordt in het kader van het Europese programma INTERREG IIIA gesubsidieerd met middelen van het Europese Structuurfonds voor Regionale Ontwikkeling.

Daarnaast zijn op nationaal niveau de Provincie Overijssel en de deelstaat Nordrhein-Westfalen de belangrijkste subsidiegevers.

De projectpartners, de gemeente Hengelo (projectdrager), ROC Oost Nederland en de BBS/EQT hebben ook eigen middelen toegevoegd.

Volgens de eigen website is 'een van de belangrijkste doelen van de EUREGIO de opbouw van grensoverschrijdende structuren op allerlei gebied. Duitse en Nederlandse partners worden steeds in gelijke mate bij dat proces betrokken. De EUREGIO stelt zich verder ten doel om de negatieve uitwerking die nog steeds van de grens uitgaat voor de burgers en het bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillen in cultuur en mentaliteit aan weerszijden van de grens.'
Op dit moment is de EUREGIO bezig met de uitvoering van het INTERREG-IIIA-Programma van de Europese Unie, dat Nederlandse en Duitse organisaties en instellingen in staat stelt gemeenschappelijk projecten uit te voeren, om zo de economie en arbeidsmarkt in de grensregio duurzaam te versterken. Naast de Nederlandse regering waren vooral de bestuurlijke organen in de nabijheid van de grens bij de financiering van dit project betrokken.
http://www.euregio.nl/


> De belangrijkste projectorganisaties

Technische Akademie Ahaus
De Technische Akademie Ahaus (TAA) is een erkende instelling voor bijscholingen, zowel voor individuele werknemers als voor hele afdelingen van een firma. Cursussen kunnen op maat gesneden worden. Naast dat van de informatie- en communicatietechnologie is met name op de gebieden van produktie en techniek bij de TAA veel expertise aanwezig.
http://www.taa-ahaus.de/


ROC Oost-Nederland
Het ROC Oost-Nederland is verantwoordelijk voor de (in totaal meer dan 300) beroepsopleidingen en voor de volwasseneneducatie in Twente. Het beroepsonderwijs wordt aangeboden in de steden Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal. Educatieve programma's worden ook in kleinere plaatsen in geheel Twente aangeboden
http://www.roc-on.nl/


> Enkele voor de cursus belangrijke links

www.euregio.org
De overige (vier) Euregio’s en andere interessante links.
http://www.euregio.org/


www.duitslandweb.nl/Links
Portal met grote hoeveelheid links met betrekking tot Duitsland.
(Het equivalent ‘Niederlandenet’ is nog in de maak en zal op z’n vroegst eind van de herfst online gaan.)
http://www.duitslandweb.nl/Links/


http://www.holland-news.de/
Nog niet helemaal voltooide maar wel amusante website over Nederland.
http://www.holland-news.de/


Startpagina.nl
Grootste verzameling links (voornamelijk in het Nederlands); met dochters, bijvoorbeeld http://duitsland.pagina.nl/
http://www.startpagina.nl/


www.austausch.nl
Informationen
 • über Schulsysteme ( Allgemein und Berufsausbildung) auf
      niederländischer / deutscher Seite (Niedersachsen und Nordrheinwestfalen)
 • Schulsysteme im Vergleich
 • Schulaustausche
 • http://www.austausch.nl/


  verhuizen naar Duitsland, wonen in Duitsland
  Voor Nederlanders die naar Duitsland willen verhuizen.
  (Ook http://www.verhuizennaarduitsland.nl/)
  http://www.verhuis.de/


  > Taalcursussen e.d.

  Van Dale Taalweb
  Wörterbücher und Wörterlisten / spezielle Wörterlisten.
  http://www.vandale.nl/


  www.docentenplein.nl
  Wörterbücher und Wörterlisten / spezielle Wörterlisten.
  http://www.docentenplein.nl/


  Onze Taal op internet
  Wörterbücher und Wörterlisten / spezielle Wörterlisten.
  http://www.onzetaal.nl/koppling/woorden.htm


  Malmberg
  Wörterbücher und Wörterlisten / spezielle Wörterlisten.
  http://www.malmberg.nl


  www.taalkabaal.nl
  Taal en humor
  (De andere kant van onze taal)


  www.pcmedia.nl (taalcursussen op cd-rom)
  NL/D - taalcursussen op cd-rom / zelfstudie
  http://www.pcmedia.nl/pcmtalencursus1.htm


  www.tellmemore.nl (taalcursussen op cd-rom)
  NL/D - taalcursussen op cd-rom / zelfstudie
  http://www.tellmemore.nl/


  www.goethe.de (Sprachkurse)
  NL/D - taalcursussen
  http://www.goethe.de/be/ams/deskurse.htm


  www.tetterodetaaltraining.nl (taalcursussen)
  NL/D - taalcursussen
  http://www.tetterodetaaltraining.nl/


  www.maritaal.nl (taalcursussen)
  NL/D - taalcursussen
  http://www.maritaal.nl/


  VHS Münster
  NL/D - taalcursussen grensgebied
  http://www.muenster.de/stadt/vhs/


  ROC Oost-Nederland (opleidingen)
  NL/D - taalcursussen grensgebied
  http://www.roc-on.nl/f_op.htm


  Tot slot - over de valkuilen van het Duits:

  Der Werwolf

  Ein Werwolf eines Nachts entwich
  von Weib und Kind und sich begab
  an eines Dorfschullehrers Grab
  und bat ihn: „Bitte, beuge mich!“

  Der Dorfschullehrer stieg hinauf
  auf seines Blechschilds Messingknauf
  und sprach zum Wolf, der seine Pfoten
  geduldig kreuzte vor dem Toten:

  „Der Werwolf“, sprach der gute Mann,
  „des Weswolfs, Genetiv sodann,
  dem Wemwolf, Dativ wie mans nennt,
  den Wenwolf, - damit hats ein End.“

  Dem Werwolf schmeichelten die Fälle,
  er rollte seine Augenbälle.
  „Indessen“, bat er, „füge doch
  zur Einzahl auch die Mehrzahl noch!“

  Der Dorfschulmeister aber mußte
  gestehn, daß er von ihr nichts wußte.
  Zwar Wölfe gäbs in großer Schar,
  doch „Wer“ gäbs nur im Singular.

  Der Wolf erhob sich tränenblind –
  er hatte ja doch Weib und Kind!!
  Doch da er kein Gelehrter eben,
  so schied er dankend und ergeben.

  Christian Morgenstern: Gedichte. Ffm 1961. S. 78