homecursusteammateriaallinksperscontact

> > home

 Intercultureel Leren in Nederlands-Duitse Tandems 

De cursus Intercultureel Leren in Nederlands-Duitse Tandems heeft tot doel de kennis van Duitsland in al zijn facetten - de taal, cultuur en niet in de laatste plaats de (niet-)ambtelijke structuren - te bevorderen en zo de interculturele competentie te verhogen. Daartoe worden bi-nationale tandems van een Duitse en Nederlandse deelnemer met een vergelijkbare professionele achtergrond gevormd, die met en van elkaar leren. Het streven is zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk te blijven: in het ideale geval werken de tandems aan een concreet grensoverschrijdend problemen. De tandems krijgen volledige ondersteuning van het team van moduulleiders; ook kan er externe know-how worden ingeschakeld bij het aanpakken van de vraagstukken.

De actuele cursus loopt van 22 september 2003 tot en met 31 maart 2004. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook in 2004/2005 en in de daaropvolgende jaren deze cursus worden georganiseerd. Meer informatie hierover vindt u elders op deze website; tevens kunt u contact met ons opnemen.

Dat een cursus als deze noodzakelijk is, laten studies van de Europese Commissie keer op keer zien: de mobiliteit in de grensregio’s is nog steeds zeer gering; werknemers aan beide zijden van de grenzen maken nauwelijks gebruik van de expertise in het buurland en zelfs bij grensoverschrijdende aangelegenheden wordt niet naar synergie gezocht. Niet zelden blijken de hiertoe benodigde netwerken domweg te ontbreken. De diepere oorzaak is dikwijls onvoldoende kennis van elkaars organisaties; vaak ontbreken ook de talenkennis en de benodigde interculturele competentie.

Om deze reden heeft het projectenbureau Opmaat van de gemeente Hengelo - uitgaande van de gedachte dat de steden en gemeenten in de EUREGIO een sleutelrol spelen bij de grensoverschrijdende samenwerking - het initiatief genomen om in samenwerking met het ROC Oost-Nederland en de BBS/EQT te Ahaus een project te starten, dat zich richt op de vorming van netwerken en de verhoging van de mobiliteit binnen de Euregio.

Dit project wordt door de Europese Unie in het kader van het Europese programma INTERREG IIIA gesubsidieerd met middelen van het Europese Structuurfonds voor Regionale Ontwikkeling, de Provincie Overijssel en de deelstaat Nordrhein-Westfalen.